Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Studio Reklamy Wena Tomasz Jurczak
  z siedzibą w Oławie przy ul. Kutrowskiego 54, zwany dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku kalendarzowego.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 5. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwa jest rejestracja.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.